Marianne Bigum

Mindre snak - flere løsninger
Stem en ildsjæl ind i folketinget
Det grønne valg

Curriculum Vitae

CV: Erhvervskarriere

Mar 2021 - nu

Direktør


Circular Economy Solutions ApS.
2021 - nu

Medlem af ekspertpanel


Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).
2020 - nu

Plastic og cirkulær økonomi ekspert


Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB).
Sustainable Development and Climate Change Department (SDCC).
2020 - 2021

Medlem af ekspertgruppe for Cirkulær økonomi


Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).
2018 - 2021

Senior konsulent


Rambøll A/S.
2014 - 2018

Teknisk specialist


Civilingeniør ph.d.
Miljøstyrelsen.
2015 - 2017

Gruppeformand for den nordiske affaldsgruppe


Nordisk ministerråd.
Miljøstyrelsen.
2013 - 2014

Teknisk projekt konsulent


Københavns Kommune.
2009 - 2014

Ph.d. Candidate


DTU Miljø.

CV: Tillidshverv

2016 - 2019

Medlem af forældrerådet


Murergården integreret institution.
2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem


IDA (ingeniørernes fagforening).
Miljøstyrelsen.
2004 - 2006

Medlem af menighedsrådet


Tikøb
2001 - 2005

Bestyrelsesmedlem


TIFs Venner

CV: Uddannelse

2007 - 2009

Civilingeniør


cand. polyt.
Miljøteknologi.
Danmarks Tekniske Universitet.
2002 - 2007

Professionsbachelor i ingeniørvidenskab


Kemiingeniør.
Danmarks Tekniske Universitet.
2009 - 2014

Ph.d.


Miljøteknologi og livscyklusvurdering af affald og ressourcer.
Danmarks Tekniske Universitet.

CV: Politiske poster

2016 - nu

Formand


SFs klima-, natur- og miljøudvalg
2020 - 2022

Programleder


SF's grønne program
2022 - nu

Folketingskandidat


Nordsjællands storkreds
SF
Mar 2022 - nu

Landsledelsesmedlem


SF
2017 - nu

Partirepræsentant


European Greens.
SF
2018 - 2021

Bestyrelsessuppleant


Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)
SF
2018 - 2020

Folketingskandidat


Københavns Omegn
SF
2012 - 2020

Bestyrelsesmedlem


Region Hovedstadens bestyrelse
SF
2013 - 2016

Udvalgsmedlem


SFs grønne udvalg
2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem


SF København
2012 - 2014

Bestyrelsesmedlem


SF Valby
2009 - 2012

Kommunalbestyrelses­medlem


SF
2009 - 2012

Partiforenings­formand


SF Rudersdal
2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem


Ung i Rudersdal, SF
2009 - 2012

Kommunalbestyrelses­repræsentant


Nærum skolebestyrelse, SF
2009 - 2012

Medlem af Movias Repræsentantskab


SF
2007 - 2009

Næstformand


SF Rudersdal