Marianne Bigum

Mindre snak - flere løsninger
Stem en ildsjæl ind i folketinget
Det grønne valg

SF's Grønne Program

SF’s grønne program og det uddybende dokument tegner overordnede politiske sigtelinjer og en række konkrete forslag til SF’s grønne politik. Programmet blev vedtaget på SF’s landsmøde 18. marts 2022.

SF’s grønne program er resultatet af et omfattende forarbejde udført af en projektgruppe på sammenlagt godt 50 medlemmer, udført i 2020 og 2021, på baggrund af en omfattende medlemsdebat og inspirerende oplæg fra interne og eksterne eksperter.

Programmet adresserer lokale og nationale forhold i Danmark, og Danmarks påvirkning af kloden. Område for område, angiver programmet overordnede og konkrete mål, som SF vil arbejde for.

SF’s grønne program og det uddybende dokument er skrevet i 2021-2022. Det vil blive udsat for tidens tand og noget vil blive overhalet af en grøn udvikling, der skal fortsætte med accelererende fart. Andre vil blive uaktuelle, fordi der findes bedre løsninger, og atter andre vil blive bøjet og tilrettet af politiske forhandlinger. SF har de langsigtede mål for øje, og er hverken gift eller forlovet med de enkelte skridt på vejen. Vi er overbeviste om, at hvis Danmark bevæger sig ud på den kurs, vi her afstikker, vil vi opleve et Danmark, der i 2030 er godt på vej mod bæredygtighed.

Vi inviterer til en åben diskussion internt og eksternt med de heldigvis mange røde og grønne kræfter i det danske samfund, der vægter den grønne dagsorden – på enkelte områder eller samlet – lige så højt som vi gør.

SF's Grønne Program (vedtaget på landsmødet marts 2022) - 10,7 mb

SF's Grønne Program (uddybende dokument) - 12,7 mb

Pdf-filerne er reduceret i størrelsen, de er ikke egnet til tryk.